РЫЦАРЬ В ПАРАДНОМ ДОСПЕХЕ, XVI век.

АР4.4     ВБ

(+)